Amlogic Remote Control – Điều Khiển TV Box

amlogic-chip

Amlogic Remote Control

GIỚI THIỆU

Amlogic Remote Control – Tải về Amlogic Remote Control – Ứng dụng Android TV Box
Ứng dụng điều khiển các dòng Android Box sử dụng chip AMLogic như MXQ, MXQ M10, MXQ M12, M8, M8S, Measy B4A, Mygica ATV1800E Plus, Minix NeoX8 Plus, Minix Neo X8-H Plus…

Cài ứng dụng lên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, sau đó kết nối cùng Wifi với Android TV Box, mở ứng dụng lên và chọn Android Box muốn điều khiển theo địa chỉ IP của máy rồi kết nối.

2 thoughts on “Amlogic Remote Control – Điều Khiển TV Box

  1. Pingback: 4 Ứng Dụng Điều Khiển Android Tivi Box - Thế Giới Android Tivi Box

  2. Pingback: Tổng Hợp Các Ứng Dụng Cần Thiết Cho Android Tivi Box - Thế Giới Android Tivi Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *