HapSee – Ứng Dụng Kết Nối Camera IP

icon

HapSee

GIỚI THIỆU

HapSee – Tải về HapSee – Ứng Dụng Android TV Box
Các APP miễn phí được sử dụng đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh dân sự như nhà, văn phòng và các cửa hàng mà có thể có một video trực tiếp & kết nối âm thanh từ xa bằng cách thêm camera HD Wi-Fi trong nhà, văn phòng và các cửa hàng một cách dễ dàng, đơn giản. Nó được áp dụng trong HapSee bởi Big Data, Điện toán đám mây, học tập thông minh, mạng di động để làm cho bạn cái nhìn sâu sắc vào nhà, văn phòng và cửa hàng của bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *